Ankara 2 Şubesi

Şube olağanüstü genel kurul ilanı

Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun 24.5.2019 tarihli ve 238 sayılı kararıyla, 4688 sayılı Kanun’un 10 uncu, Sendika Tüzüğünün 37A maddesi hükümlerine istinaden;

Eğitimciler Birliği Sendikası Ankara (2) No.lu Şubesinin (üst kurul delegelerinin seçilmesi hariç olmak üzere) şube zorunlu organ üyeliklerinin seçimi gündemiyle olağanüstü genel kurul gerçekleştirmesine,

Şube olağanüstü genel kurulunun, 15/6/2019 tarihinde 14.00 – 18.00 saatleri arasında Başkent Öğretmenevi-Emniyet Mahallesi Gazi Hastanesi Karşısı Beşevler Yenimahalle Ankara adresinde gerçekleştirilmesine, bu ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 17/6/2019 tarihinde aynı saat aralığında aynı adreste gerçekleştirilmesine,

Gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, bu amaçla şube delegelerine çağrıda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ankara 2 No.lu Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

  1. Yoklama ve açılış
  2. İstiklal Marşı
  3. Divanının oluşturulması
  4. Protokol konuşmaları
  5. Zorunlu organ üyeliklerinin seçimi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

 

Sendika Tüzüğü gereği ilanen duyurulur. 24.5.2019

 

 

Eğitimciler Birliği Sendikası

Ankara 2 No.lu Şubesi

Şube Yönetim Kurulu