Ankara 2 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ANKARA 2 NOLU ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ANKARA 2  NOLU ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Ankara 2 Nolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, 11/11/2018 tarihinde Başkent  Öğretmenevi adresinde aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 18/11/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

                                                                                   EĞİTİM BİR-SEN ANKARA 2 NOLU

                                                                                               Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

3. Divanın oluşması

4. Divanın gündemi okuması

5. Protokol konuşmaları

6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

7. Denetleme Kurulu raporunun okunması

8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi

10. Dilek ve temenniler

11. Kapanış