Ankara 2 Şubesi

6. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ANKARA 2 NOLU ŞUBESİ
6.OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN İLAN
 

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 27/08/2018 tarihli ve 13 sayılı kararıyla;

1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dâhil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

ALTINDAĞ 1 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/secim_cikti_word3%20(2).pdf

ALTINDAĞ 2 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ALTINDA%C4%9E%202.pdf

ALTINDAĞ 3 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ALTINDA%C4%9E%203.pdf

ALTINDAĞ 4 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ALTINDA%C4%9E%204.pdf

ALTINDAĞ 5 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ALTINDA%C4%9E%205.pdf

ALTINDAĞ 6 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ALTINDA%C4%9E%206.pdf

ALTINDAĞ 7 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ALTINDA%C4%9E%207.pdf

MAMAK 1 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%201.pdf

MAMAK 2 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%202.pdf

MAMAK 3 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%203.pdf

MAMAK 4 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%204.pdf

MAMAK 5 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%205.pdf

MAMAK 6 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%206.pdf

MAMAK 7 NOLU SANDIK         /ebs_files/files/dosya/MAMAK%207.pdf

ELMADAĞ 1 NOLU SANDIK     /ebs_files/files/dosya/ELMADA%C4%9E%201%20NOLU%20SANDIK.pdf

AKYURT 1 NOLU SANDIK        /ebs_files/files/dosya/AKYURT%201%20NOLU%20SANDIK.pdf

KALECİK 1 NOLU SANDIK        /ebs_files/files/dosya/KALEC%C4%B0K%201.pdf

2. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (Şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

3. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Cemal Gürsel Caddesi No:100/5 Cebeci ,adresindeki Ankara 2 Nolu şubesine  yapılmasına,

4. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
5. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,


6. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,

7.  Altındağ İlçesi delegelik seçimleri ve ilçe temsilcilikleri 09 Ekim 2018 tarihinde, 08.00 - 17.00 saatleri arasında Altındağ halk Eğitim Merkezinde gerçekleşmesine, Mamak İlçesi delegelik seçimleri ve ilçe temsilcilikleri 09 Ekim 2018 tarihinde, 08.00 - 17.00 saatleri arasında Mamak Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşmesine, Elmadağ İlçesi delegelik seçimleri ve ilçe temsilcilikleri 09 Ekim 2018 tarihinde, 08.00 - 17.00 saatleri arasında Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşmesine,Akyurt İlçesi delegelik seçimleri ve ilçe temsilcilikleri 09 Ekim 2018 tarihinde, 08.00 - 17.00 saatleri arasında Akyurt Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşmesine, Kalecik İlçesi delegelik seçimleri ve ilçe temsilcilikleri 09 Ekim 2018 tarihinde, 08.00 - 17.00 saatleri arasında Kalecik Öğretmen Evinde gerçekleşmesine

8. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 13 – 15 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

9. Şube genel kurulunun 3 Kasım - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında İlçe Seçim Kurulu'nun belirlediği bir tarihte,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde bu tarihten bir hafta sonraki  tarihi de gerçekleştirilmesine,
karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

Seçmen (üye) listeleri  Cemal Gürsel Caddesi No:100/5 Cebeci ,adresindeki şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri  arasında incelenebilir.